Om Enø Lejren

Brug af Enø Lejren

Enø Lejrens historie

Venneforeningen

   Nyhedsbreve

   Bestyrelse

   Møder

   Vedtægter

   Bliv medlem

   Arbejdsopgaver

Arrangementer

Galleri

Venneforeningen

Drifts- og samarbejdsaftale for Enø Kystvej 300 ml.venneforeningen og Næstved Kommune

1. Beskrivelse af ejendommen

Enø Kystvej 300 består af 6.290 m2 grund heraf er 241 m2 bebygget. Denne aftale er udarbejdet på baggrund af § 2 i Vedtægter for venneforeningen Enø Lejren.

2. Venneforeningens målsætning og værdier

Indspil til punkt 2: Venneforeningen målsætning og værdier i Drift- og samarbejdsaftalen. Venneforeningen vil være med til at bevare det unikke, som kendetegner Enø Lejren. Venneforeningen vil gøre sit til, at der er gode rammer for naturoplevelser på stedet.

3. Anvendelse af ejendommen generelt

Venneforeningen kan stå for afholdelse af arrangementer, der har relation til naturoplevelser og friluftsliv. Alle borgere, kommunale institutioner og enheder har på lige vilkår adgang til at anvende stedet, som pt. har følgende faciliteter: madpakkehus, indendørs shelter, toiletter, teltplads, bålsted samt grillplads. Det er ikke muligt at booke en plads i lejren, Dette gælder for alle, som gør brug af ophold i lejren. Der er ligeledes udarbejdet og opsat ordensregler, som man skal respektere, når man benytter/opholder sig i lejren.

4. Drift og vedligeholdelse.

Venneforeningens eventuelle forslag vedrørende ombygning og indretninger af ejendommen skal forinden forelægges Næstved kommune ved Teknisk Udvalg. Dette gælder også ansøgninger til eksterne parter, derunder fonde. Næstved Kommune er ansvarlig for: Næstved kommune er ansvarlig for vedligeholdelse af el, vand, kloak, udbedringen af bygninger og renovation. Venneforeningen er ansvarlig for: Venneforeningen har ansvaret for maling, kalkning, græsklipping, rensning af tagrender to gange om året og den daglige drift, samt tilsyn af lejrens faciliteter. Venneforeningen har ingen forpligtigelse for vedligeholdelse af vejen. Hvert år skal bygningen besigtiges af en byggeansvarlig fra Næstved Kommune i samarbejde med en eller flere bestyrelsesmedlemmer fra Venneforeningen med henblik på nødvendige forbedringer.

5. Økonomi

Venneforeningen modtager et årligt beløb, der skal dække mindre udgifter til drift f.eks. indkøb af benzin, vedligeholdelse, rengøringsartikler, formidling og mindre reparationer. Venneforeningen udarbejder sidst på året på et bestyrelsesmøde et foreløbigt budget, som sendes til Næstved kommune.( Vi vil foreslå, at bestyrelsen på det sidste bestyrelsesmøde i hvert år udarbejdede et foreløbigt budget, som så kunne sendes til kommunen til vurdering af det kommende års tilskud.)

6. Genforhandling

Venneforeningen ser gerne at aftalen genforhandles hvert år, næste gang inden 1. april 2020.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. november 2019.

Opdateret d. 9.11.2021
Webmaster B.R.Hansen