Om Enø Lejren

Brug af Enø Lejren

Enø Lejrens historie

Venneforeningen

   Nyhedsbreve

   Bestyrelse

   Møder

   Vedtægter

   Bliv medlem

   Arbejdsopgaver

Arrangementer

Galleri

Venneforeningen


Drifts- og samarbejdsaftale for Enø Lejren Enø Kystvej 300 ml. venneforeningen og Næstved Kommune

1. Beskrivelse af ejendommen

Enø Kystvej 300 består af 6.290 m2 grund heraf er 241 m2 bebygget. Denne aftale er udarbejdet på baggrund af § 2 i Vedtægter for venneforeningen Enø Lejren.

2. Venneforeningens målsætning og værdier i drift- og samarbejdsaftalen.

Venneforeningen vil være med til at bevare det unikke, som kendetegner Enø Lejren.
Venneforeningen vil gøre sit til, at der er gode rammer for naturoplevelser på stedet.

3. Anvendelse af ejendommen generelt

Venneforeningen kan stå for afholdelse af arrangementer, der har relation til stedets historie, naturoplevelser og friluftsliv. Alle borgere, kommunale institutioner og enheder har, på lige vilkår, adgang til at anvende stedet, som pt. har følgende faciliteter: madpakkehus, indendørs shelter, toiletter, teltplads, bålsted samt grillplads. Det er ikke muligt at booke en plads i lejren, Dette gælder for alle, som gør brug af ophold i lejren. Der er udarbejdet og opsat ordensregler, som man skal respektere, når man benytter/opholder sig i lejren.

4. Drift og vedligeholdelse.

Venneforeningens eventuelle forslag vedrørende ombygning og indretninger af ejendommen skal forinden forelægges Næstved kommune ved Ejendomsudvalget. Dette gælder også ansøgninger til eksterne parter, derunder fonde.

Næstved Kommune er ansvarlig for:

Næstved kommune er ansvarlig for vedligeholdelse og betaling af el, vand, kloak, udbedringen af bygninger og renovation, samt fældning/ beskæring af større træer.

Venneforeningen er ansvarlig for:

Venneforeningen har ansvaret for maling, kalkning, græsklipping, rensning af tagrender to gange om året og den daglige drift, samt tilsyn af lejrens faciliteter.
Venneforeningen har ingen forpligtigelse for vedligeholdelse af vejen.
Hvert år skal bygningen besigtiges af en byggeansvarlig fra Næstved Kommune i samarbejde med en eller flere bestyrelsesmedlemmer fra Venneforeningen med henblik på nødvendige forbedringer. 1 gang om året aftales et møde med Vej og Park samt naturvejleder vedr. vejledning og udvikling af naturen i Enø-lejren.

5. Økonomi

Venneforeningen modtager et årligt beløb, der skal dække udgifter til: drift, vedligeholdelse, formidling, aktiviteter og udvikling.
Venneforeningen udarbejder sidst på året på et bestyrelsesmøde et foreløbigt budget, som sendes til Næstved kommune. (Vi vil foreslå, at bestyrelsen på det sidste bestyrelsesmøde i hvert år udarbejdede et foreløbigt budget, som så kunne sendes til kommunen til vurdering af det kommende års tilskud.)

6. Aftalens varighed

Aftalen er gældende fra d. 6/2 - 2023 og indtil genforhandling i foråret 2024.

Opdateret d. 27.11.2023
Webmaster
Bo Raymond Hansen